Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบังจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 10 ล้านตัว เพิ่มทรัพยากรทางทะเล อ่าวบางละมุง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ


ที่ทำการชุมชนบ้านบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) ก่อสร้างงานทางทะเล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโครงการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณพื้นที่อ่าวบางละมุง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมด้วย ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง,ผู้บริหารกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี(CNNC),ผู้แทนจากสถานีวิจัยประมงศรีราชา,ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2,ผู้แทนเทศบาลนครแหลมฉบัง,ผู้แทนเทศบาลตำบลบางละมุง,ผู้แทนเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย,นายมาโนช ทรงโยธิน กำนันตำบลบางละมุง ประธานชุมชนบ้านโรงโป๊ะหมู่ที่ 3 กลุ่มประมงและชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ได้กล่าวว่าโดยเจตนารมณ์ของกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี(CNNC) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) ก่อสร้างงานทางทะเล ที่เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลจึงจัดให้มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำ ซึ่งปัจจุบันปริมาณสัตว์น้ำในท้องทะเลไทยลดจำนวนลงอย่างน่าใจหาย เนื่องจากความต้องการในการบริโภคมีมากขึ้น ประกอบกับปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการ การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเป็นลูกปูม้า ระยะแรกฟัก จำนวน 10,000,000 ล้านตัว(สิบล้านตัว) ในวันนี้ คาดหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับชุมชนและธรรมชาติทางทะเลโดยรวม
ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.