Header Ads

 


นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP อันดามัน 6 จังหวัด แห่งแรกของไทย
วันนี้ (15 พ.ย.64) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP อันดามัน (ANDAMAN OTOP SHOP) 6 จังหวัด (ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล) ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เทศบาลเมืองกระบี่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ รวมทั้งได้เยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ ทักทายผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนที่มารอต้อนรับ


สำหรับศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอปอันดามันแห่งแรกของไทยนี้ เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้กับประเทศชาติและประชาชนในท้องถิ่น เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงกลุ่ม 6 จังหวัดอันดามัน อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ เม็ดมะม่วงหิมพานต์เผา ปลากรอบ กาแฟชงสำเร็จรูป เครื่องประดับมุข ผลิตภัณฑ์บาติก เรือหัวโทงจำลอง มีดพร้า รูปแกะสลักหนังตะลุง ผลิตภัณฑ์จากเกล็ดปลาและใบยาง ผ่าปาเต๊ะ เป็นต้น


อาคารศูนย์ฯ ดังกล่าวได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2561 จำนวน 21 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ถึง 9 กันยายน 2562 จากนั้นจังหวัดกระบี่ส่งมอบให้สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อ 20 มกราคม 2563 ทำการตกแต่งจัดภูมิทัศน์ด้านหน้าและด้านข้างอาคาร เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าโอทอปภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเป็นหนึ่งในกลุ่มอาคารศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ซึ่งประกอบด้วย

พิพิธภัณฑ์ลูกปัด หอศิลป์อันดามัน เป็นต้น


การเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP อันดามันในครั้งนี้ สอดคล้องตามเป้าหมายการตรวจราชการ จ.กระบี่ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สนับสนุนประเพณี วัฒนธรรม และความต้องการของท้องถิ่น


ข้อมูลข่าว / ภาพ

มโนธรรม ใจหาญ  จ.กระบี่  รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.