Header Ads
ปล่อยคาราวานรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา ! ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุโขทัย    วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวกัญจิรา เคียงคู่ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และทีมงาน ได้ร่วมกันปล่อยรถ Mobile จำนวน 9 คัน นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาลทราย บะหมี่สำเร็จรูป น้ำปลา ฯลฯ ไปจำหน่ายในจุดที่ประสบปัญหาอุทกภัยในราคาถูกกว่าท้องตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 5 วัน เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทา เยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 45 ตำบล 9 อำเภอ ของจังหวัดสุโขทัย

    กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมอบหมายให้กรมการค้าภายในดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศในพื้นที่ 38 จังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ โดยกำหนดจุดจำหน่ายสินค้าทั้ง 45 ตำบล 9 อำเภอ ดังต่อไปนี้ 


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 อำเภอศรีสัชนาลัย 5 ตำบล 1.ลานอเนกประสงค์ข้างที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย 2.ตลาดข้างเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 3.ตลาดข้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก 4.ตลาดหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน 5.วัดป่างิ้ว อำเภอทุ่งเสลี่ยม 4 ตำบล 1.วัดหนองผักบุ้ง 2.ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 12 บ้านโซกม่วง 3.วัดแม่ทุเลา 4.วัดม่อนศรีสมบูรณาราม 


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 อำเภอทุ่งเสลี่ยม 1.วัดแสงสว่าง อำเภอสวรรคโลก 5 ตำบล 1.เทศบาลตำยลคลองยาง 2.เทศบาลตำบลบางขลัง 3.โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 4.วัดคุ้งวารี 5.วัดคลองกระจง อำเภอศรีนคร 3 ตำบล 1.ที่ว่าการอำเภอศรีนคร 2.องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม 3.องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ 


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 อำเภอศรีนคร 1.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ 2.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีสำโรง 5 ตำบล 1.องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร 2.วัดราวต้นจันทร์ 3.วัดบ้านซ่าน 4.วัดโสภาราม 5.ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ 7 ตำบลวังลึก อำเภอกงไกรลาศ 1.วัดดอนสัก 2.วัดหนองบัว


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 อำเภอกงไกรลาศ 5 ตำบล 1.วัดคุ้งยาง 2.วัดหนองตูม 3.วัดกงไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ 5 ตำบล 1.องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 2.วัดดุสีดาราม 3.วัดบ้านป้อม 4.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก 5.ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ 4 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอเมืองสุโขทัย 1.วัดคลองยอ


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อำเภอเมืองสุโขทัย 5 ตำบล 1.วัดบ้านนา 2.วัดกำแพงงาม 3.ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 7 ตำบลปากแคว 4.บริเวณสวนสาธารณะริมน้ำเชิงสะพานพระร่วง อำเภอบ้านด่านลานหอย 5 ตำบล 1.วัดตลิ่งชัน 2.วัดหนองจิกตีนเนิน 3.วัดวังน้ำขาว 4.วัดวังลึก 5.ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 7 ตำบลวังตะคร้อ 


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.