Header Ads
“อนุรักษ์กำลังรบ รับน้องๆหารใหม่ ฝึกปลอดภัย ดูแลใส่ใจ ให้น้องๆห่างไกล COVID-19”
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 35 มีการจัดพิธีรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2564 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดชุดแพทย์ และรถชีวนิรภัยกองทัพบก คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับทหารใหม่ที่จะเข้าประจำการ 2/64 ทุกราย ปฏิบัติตามมาตรการ COVID-Free Setting และ Universal Prevention ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19 ณ ค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์


มีการคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยรถชีวนิรภัยกองทัพบกซึ่งเป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว สะดวก รวดเร็ว แม่นยำโดยเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง (nasopharyngeal swab) เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kid (ATK) หากพบเชื้อ จะมีการดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19  โดยเจ้าหน้าที่ทุกราย ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ใส่ชุดป้องกันในการคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 รับทหารใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 


โดยน้องๆทหารใหม่ที่พบเชื้อโควิด-19 จะดำเนินการรักษาทันที หากน้องๆทหารใหม่ที่มีประวัติเสี่ยงสูงจะมีการนำไปสังเกตอาการ ณ โรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 35 ทั้งหมด 14 วันเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจ ให้กับน้องๆทหารใหม่ และญาติ ในการดูแล และป้องกันอย่างเต็มที่ และเต็มประสิทธิภาพ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่เน้นย้ำในดำเนินการรับทหารใหม่ ภายใต้มาตรการปลอดภัยระดับองค์กร (COVID-Free Setting) และป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การฝึก สิ่งแวดล้อมและสถานที่ โรงนอน ห้องอาหารของหน่วยฝึก จัดแบบ “New Normal” ในสภาวะการแพร่กระจายของเชื่อไวรัส COVID-19 เพื่อพร้อมในการป้องกัน เฝ้าระวังดูแล น้องๆทหารใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง 


นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.