Header Ads

 


กฐินสามัคคี บูรณะศาลาธรรมสังเวช วัดป่าหนองบัว


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 25564 แรม 10 ค่ำ เดือน 11 ณ วัดป่าหนองบัว(วัดป่ามะเขือ)ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 

เนื่องด้วยทางวัดป่าหนองบัวและคณะกรรมการผู้นำชุมชน เห็นสมควรให้ดำเนินการซ่อมแซมศาลาธรรมสังเวชข้างเมรุ ดังนั้น จึงให้มีการทอดกฐินสามัคคีประจำปี 64 จึงได้นำบุญครั้งนี้มาบอกแก่ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพองค์กฐินในครั้งนี้ จึงให้มีการจัดในงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาธรรมสังเวช ของวัดป่าหนองบัว ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ โดยนำอาหารมาเลี้ยง จัดเป็นโรงทานในงานกฐิน ทางคณะกรรมการได้จัดให้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 โดยมี อสม.มาคอยตรวจวัดอุณหภูมิกัน เน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัยและให้ล้างมือด้วย เจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร่วมในพิธี อย่างเคร่งครัด

กฐิน เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้ โดยคำว่าการทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีกำหนดเวลา คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 

ประธานกฐินในปีนี้มี  หจก.P.M.D.อินดัสทรีส์(2004) ร่วมกับชุมชนในตำบลหนองบัว ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,7,8,9และหมู่ที่ 14 รวมทั้งหมด 7 ชุมชน ปัจจัยที่ได้ทั้งหมดรวมเป็นเงินกว่า 3 แสนบาท ทั้งนี้ทางคณะกรรมการวัดป่าหนองบัว จะได้นำปัจจัยทั้งหมด ไปบูรณะสร้างศาลาธรรมสังเวช และทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป


ภาพ/ข่าว ภคพล ครองสิน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.