Header Ads

 


โรงเรียนทุกสังกัด จ.ยะลา เปิดเรียน Online หลัง ศบค.จังหวัด ยังไม่อนุญาตเปิด Onsite จนกว่าสถานการณ์โควิดจะปกติ
วันที่ 1พย.64 จ.ยะลา บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2564 ในพื้นที่จังหวัดยะลา เป็นไปอย่างเงียบเหงา โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ยังคงทำการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจาก ศบค.ยะลา ยังไม่อนุญาตให้เปิดเรียนอย่างเต็มรูปแบบ โดยที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองยะลา ครูผู้สอนยังคงเดินทางมาทำงานตามปกติ โดยได้ทำการสอนนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ เช่นเดียวกันกับที่โรงเรียนบ้านเบอเส้ง ต.สะเตงนอก และโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็ยังไม่มีการเปิดทำการเรียนแบบ OnSite แต่อย่างใด


นายอีรฟาน สุหลง ผู้บริหาร รร. สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ กล่าวว่า สำหรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 เปิดภายในแล้ว เปิดเรียนออนไลน์ 15 พ.ย.64 นี้ อยากเรียกร้องจากรัฐบาล เปิดเรียน On-site เรื่อง ATK เพื่อให้ตรวจหาเชื้อ ถ้าเราเปิดเรียนจะตรวจนักเรียนอาทิตย์ละครั้ง หรือสองครั้ง มีการเตรียมการ เปิดเรียนให้ได้ วันที่ 15 พ.ย.64 นี้ ตามที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ วันที่ 1 พ.ย. 64 เราก็ดีใจเป็นการเปิดประเทศ ทั้งระบบ 7 จังหวัด ที่มีลิสมาว่า ยังเปิดเรียนไม่ได้ เราคิดว่าต้องเปิดเรียนเหมือนกันเพราะยังไงเราต้องอยู่ให้ได้ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด เราต้องอยู่ให้เป็นปกติ แม้นักเรียนของเราฉีดไปทั้งหมดแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์เข็มที่ 1 พรุ่งนี้จะฉีดเข็มที่ 2 อีก รวมทั้งบุคลากรก็ฉีดทั้งหมดแล้วเหมือนกัน ตอนนี้ก็รอสัญญาณจากทางราชการ วันนี้เราเดินลำบาก สช.จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนกลาง ที่ยังไม่มีความชัดเจน ส่วนมาตราการต่างๆ ที่ให้เราเดินตามแผน เราก็เตรียมการแล้ว ถ้านักเรียนเราเปิดเรียนปกติจะทำให้เด็กมีการศึกษา ระบบไหลเวียนของเศษรฐ์กิจ สังคม การศึกษาก็จะนำพาชีวิตเด็กๆเราให้ดีขึ้น ฝากถึงรัฐบาล ว่า ขอให้ตระหนักว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนามนุษยชาติการพัฒนาเยาว์ชนของเรา ดังนั้นจะต้องเปิดเรียน On-site เพราะการเรียน ออนไลน์มีปัญหามาก เพราะเราไม่สามารถเข้าถึงนักเรียนทุกคน เนื่องจากระบบการจัดการที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ ในการใช้สัญญาณโทศัพท์ หรือผู้ปกครองมีไม่พอ แม้รัฐบาลจะช่วยแล้ว 2000 บาท ก็ยังไม่พอ ในการเรียนศาสนาก็เป็นสิงสำคัญที่จำต้องเรียน On-site หลายวิชา เช่น อัลกุรอ่าน ที่จะต้องมีการท่องจำ ทำอะไรในกิจกรรมต่างๆต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน และการเรียนอออนไลน์ไม่สามารถตอบสนองได้ ขอเรียนว่าถึงรัฐบาลว่า เรามีความเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเรียน On-site


นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า การจัดการเรียนการสอนในช่วงนี้ จัดแบบผสมผสาน โดยใช้นโยบายของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามาจัดการ เช่น การจัดการเรียนการสอนสดในหน้าจอ เราจะให้ครูสอนไม่เกิน 30 นาที ต่อคาบ เพื่อให้เด็กได้พักสายตา และผ่อนคลาย เพื่อที่จะลดทอนความเครียดของเด็กนักเรียน เพราะฉะนั้นในส่วนของนโยบายของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานทางโรงเรียนได้นำมาปฏิบัติอย่างเต็มที่ ดูแลความปลอดภัยให้โอกาส และคำนึงถึงคุณภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในช่วงนี้


ขณะที่บรรยากาศโรงเรียนบ้านเบอเส้งจังหวัดยะลาวันนี้ มีผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเดินทางมารับใบงาน เพื่อนำกลับไปประกอบสำหรับการเรียนที่บ้าน โดยเป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดยนางสาหานิ สาและ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบอเส้ง จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ผู้ปกครองให้ความสนใจและกระตือรือร้น ที่มารับใบงานเพราะทางโรงเรียนยังเปิดรูปแบบออนไซด์ไม่ได้ เนื่องจากว่านักเรียนโรงเรียนของเรามีการติดเชื้อโควิดจำนวนมาก รวมถึงผู้ปกครองด้วย ฉะนั้นการที่เราจะเปิด On-site คงจะยังไม่ได้ ยังคงที่จะต้องใช้ On hand และ On demand แทนก่อน


ทั้งนี้ ทั้ง 2 โรงเรียนยังคงมีอุปสรรคเหมือนกันคือ หลังจากที่เปิดเรียนมา 1 ภาคการเรียนที่ผ่านมานั้น นักเรียนไม่มีความพร้อมในด้านเครื่องมือ แต่ทางโรงเรียนได้มีการแก้ปัญหาในส่วนนี้ เช่นให้คอมพิวเตอร์ไปยืมเรียนที่บ้าน สำหรับเด็กที่ขาดโอกาสจริงๆ ทางโรงเรียนก็จัดในลักษณะโครงการให้ พร้อมซิมอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนได้กลับไปใช้ ฉะนั้นเมื่อเจอปัญหาหลายทาง ทางโรงเรียนก็จะมีทีมมาช่วยให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในช่วงนี้ให้ผ่านพ้นไปได้

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา


ขับเคลื่อนโดย Blogger.