Header Ads

 


เชียงราย - ชาวแม่สรวยฉีดวัคซีนพื้นที่ Blue Zone ดอยช้าง เขต Covid Free Setting เข็ม 1 ทะลุเป้า
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายประเสริฐ  แก้วขาว ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สรวย  นายสามารถ  แก้วพลิก  สาธารณสุขอำเภอแม่สรวย ได้จัดกิจกรรมตามโครงการออกให้บริการป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก อำเภอแม่สรวย พื้นที่ Blue Zone ดอยช้าง เขต Covid Free Setting ณ ลานตากกาแฟดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้มารับบริการวัคซีนเข็มที่ 1 ซิโนแวค จากเป้าหมายที่เตรียมวัคซีนไว้ จำนวน 500 ราย มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีด จำนวน 438 ราย และได้มีการเยี่ยมบ้าน ให้วัคซีนฯในกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง/ผู้พิการ มีสัญชาติ 6 ราย/ไม่มีสถานะสิทธิ์ 2 ราย  โดยมีภาคส่วนราชการในพื้นที่ ต.วาวี ,ทีมปกครองฯ หมู่ 3 หมู่ 26 หมู่ 27 อบต.วาวี, อสม., บริษัทกาแฟดอยช้าง, เจ้าหน้าที่ภาคสนาม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ซึ่งทุกหน่วยงานมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเป้าหมายต่อไปอีกครั้งเข็มที่ 2 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 อีกรอบ


ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.