Header Ads
พังงา-อย่างฮา...ประชุมสภาไม่เครียด คุณหมอชวนเต้นท่าไก่อย่างสนุกสนานป้องกันโรคจากการนั่งนาน    เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  ที่ห้องวิทยาลัยชุมชนพังงา อ.ทับปุด จ.พังงา ดร.ปกรณ์ ตันสกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา เป็นประธานประชุมการประชุมสภาวิทยาลัยชุมพังงา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการสภาฯ และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมทั้งแบบในห้องประชุมและแบบออนไลน์ ซึ่งให้ความเห็นชอบในเรื่องปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนภาคที่2 ประจำปี 2564 เรื่องนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงาได้รับรางวัลพระราชทาน เรื่องรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมมาณและรายได้สถานศึกษา รวมทั้งให้ความเห็นชอบรายชื่อและศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญาในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564

     และมีเรื่องสนุกเกิดขึ้นเมื่อประชุมไปได้ประมาณ1.30 ชั่วโมง นายแพทย์สมบูรณ์ สุขุมคัมภีร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอขอเบรกการประชุมชั่วคราว และให้ในที่ประชุมลุกขึ้นร่วมกันยึดเส้นยืดสายด้วยการออกกำลังการเบาๆในการเต้นท่าทางแบบไก่ผสมกับเสียงดนตรี ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีรอยยิ้มและร่วมทำตามท่าเต้นของคุณหมอกันอย่างสนุกสนานลดความเครียดได้แบบอย่างดี ซึ่งคุณหมอบอกว่าการนั่งประชุมหรือนั่งทำงานนานๆที่ดูเหมือนสบาย แต่จริง ๆแล้วการนั่งนิ่งไม่ค่อยขยับร่างกายเป็นสาเหตุของโรคอันตรายหลายโรค ดังนั้นจึงลุกขึ้นจากเก้าอี้ทุก ๆ 1 ชั่วโมง และคอยเปลี่ยนอิริยาบถในการทำงาน เดินเปลี่ยนโต๊ะทำงาน และยืดเส้นยืดสายที่ขาบ้างระหว่างทำงาน

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530

ขับเคลื่อนโดย Blogger.