Header Ads
กระบี่สร้างมิติใหม่ทางการค้า จับคู่เจรจา จีน ลาวและมาเลเซีย ตั้งเป้าผู้ประกอบการก้าวสู่การค้าออนไลน์เต็มรูปแบบ คาดว่าเกิดมูลค่าการค้าไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท    เมื่อเวลา 09:00 น วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2564) ที่โรงแรมกระบี่มาริไทม์ปาร์คแอนด์ สปา รีสอร์ท  นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นายสมชาย หาญภักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมทีมเศรษฐกิจพาณิชย์จังหวัดกระบี่และทีมเซลล์แมนจังหวัด ได้แก่ ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว นายกสมาคมโรงแรมเป็นแกนนำ ผู้ประกอบการจังหวัดกระบี่ ที่มีศักยภาพพร้อมส่งออกสินค้า ประเภทยางพารา สินค้าอัตลักษณ์และสินค้าชุมชนจำนวน 24 ราย   มีคู่เจรจามากกว่า 30 ราย ตลาดข้ามพรมแดน CLMV ลาว จีน และมาเลเซีย 

      จังหวัดกระบี่โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ ได้จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบการของกระบี่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ภายใต้ชื่องาน"Andaman. Bazaar Online Business Matching ( Krabi Meet:Match2021 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน.นี้ เพื่อเปิดมิติใหม่ทางการค้าและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดกระบี่ 

     โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณมณฑลกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ณนครเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียให้การสนับสนุนเชื่อมโยงระหว่างผู้นำเข้า-ส่งออกรายใหญ่ ในการนำสินค้าของจังหวัดกระบี่ไปยังประเทศเป้าหมายทั้ง 3 ที่มีจำนวนประชากรเกินครึ่งทวีปและกำลังซื้อจำนวนมากและในครั้งนี้คาดว่าจะมีมูลค่าทางการค้าในการเจรจา 3 วันไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท


ข้อมูลข่าว / ภาพ

มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.