Header Ads
แพร่ กะเหรี่ยงเมืองแพร่ จัดพิธี เลี้ยงผีขุนน้ำ พิธีฮ้องขวัญ ขอฝนสู้แล้ง


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

นายอนุวัธ วงศ์วัธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , สจ.ปฏิพล จอมดวง ส.อบจ.เขต 2 อ.วังชิ้น และดร.ศุกรี อยู่สุข ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยเก้าผี และประชาชนชนเผ่ากะเหรียง(โพล่ง)

ได้ร่วมจัดกิจกรรม พิธีไหว้ผีขุนน้ำและพิธีกรรมฮ้องขวัญ(เรียกข้วญ) ตามวิถีวัฒนธรรมชาวไทยกะเหรี่ยง ประจำปี 2564

เพื่อแสดงความเคารพนับถือเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกปักรักษาขุนน้ำป่าไม้ ณบริเวณฝายลำห้วยแม่สิน บ้านแม่สิน หมู่ 6 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  ชาวเผ่ากะเหรี่ยง โพล่ง รวมตัวกัน บริเวณฝายลำห้วยแม่สิน ห่างจากหมู่บ้านออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว1กิโลเมตร เพื่อขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ลำห้วยมีน้ำเพียงพอสำหรับทำนาในปีนี้โดยในแต่ละหลังคาเรือนได้ส่งตัวแทนนำเครื่องเซ่นสรวงสังเวยได้แก่ หมูเป็น1ตัว เหล้าต้ม1ไห และข้าวตอกดอกไม้มาร่วมกับ เก๊าผี ที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในหมู่บ้าน จากนั้นได้เริ่มพิธีด้วยการฆ่าหมูนำเลือดสดสังเวยผีป่าที่ปกปักรักษาลำห้วยแม่สินก่อนนำเนื้อหมูไปต้มจนสุกนำมาสังเวยอีกรอบพร้อมด้วยสุราพื้นบ้านอย่างดี1ไหขณะที่ เก๊าผี และผู้ช่วยได้สวดนำประกอบพิธีด้วยภาษากะเหรี่ยงขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพื่อให้ประสบแต่ความอุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้งอย่างที่ชาวบ้านหวั่นวิตกหลังจากนั้นชาวบ้านทั้งหมดได้นำเครื่องสังเวยมาร่วมกันรับประทานให้หมดก่อนเลิกพิธีห้ามนำกลับไปบ้านโดยการดื่มสุราสังเวยเรียก ว่า  เหล้ายู่  และ เหล้าเครือ  ร่วมกันในจอกเดียวกันเพื่อทำให้ทุกคนในชุมชนสมัครสมานสามัคคีเหมือนญาติสนิทความเชื่อเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงที่ผูกโยงอาชีพเกษตรไว้กับ ธรรมชาติ ประเพณีนี้ เป็นเรื่องสำคัญในวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ซึ่งสะท้อนได้ว่าปีนี้อาจต้องประสบกับปัญหาภัยแล้ง ก็เป็นได้เพราะผีจะไม่ปันน้ำให้มากพอ จึงมาทำพิธี ซึ่งพิธีนี้ยังนำไปสู่การสร้างเวทีพูดคุยจนได้ข้อสรุปที่ดีในการร่วมกันเดินไปในอนาคต สิ่งที่ได้เห็นชัดๆคือความรักความสามัคคีเกิดขึ้นกับทุกหลังคาเรือนที่ได้ร่วมพิธีโดยมี ผีขุนน้ำ เป็นตัวเชื่อม เป็นสื่อกลาง

ภาพ/ข่าว

ราเชนทร์  โชติถนอมกิจ

แพร่/รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.