Header Ads
นครนายก - สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก ประชุมคณะทำงานเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก
สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก ประชุมคณะทำงานเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโครงการเพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


เมื่อเวลา 14.30 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 3 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก พลตำรวจตรี ดร.จักร์  จิตตธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก พันตำรวจเอก กล้าหาญ โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก  พันตำรวจเอก ทนงศักดิ์ คำมาตย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก พร้อมคณะ ประชุมคณะทำงานเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโครงการเพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและยกระดับการทำงานของตำรวจตามกรอบความคิดในเรื่อง ระบบราชการ  SMART SAFETY ZONE  4.0 โดยมีหน่วยงานตำรวจ ภาคประชาชน  องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน เข้ารวมประชุมถึงความเป็นมาโครงการ   SMART SAFETY ZONE  4.0 โดยกำหนดจุดติดตั้งเสารับสัญญาณ SOS จำนวน 6 จุด เพื่อรับแจ้งเหตุ กำหนดจุดติดตั้งกล้อง CCTV  จำนวน 50 ตัว และภาคีเครือข่าย BIG  6 โดยมีหน่วยงานตำรวจ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน พร้อมชมวีดีทัศน์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามจับกุมตัวคนร้ายตามโครงการ   SMART SAFETY ZONE  4.0


ด้วยสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการ    SMART SAFETY ZONE  4.0  เพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและยกระดับการทำงานของตำรวจตามกรอบความคิดในเรื่อง ระบบราชการ  4.0 และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ตามที่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยว่า ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ดังกล่าว


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.