Header Ads
ชุมพร - พี่ทหารเร่งฟื้นฟูโรงเรียนให้น้องๆที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม"
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา10.00 น  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร นำโดยพันโทประสงค์ โอวาทฬารพร ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 มอบหมายให้ฝ่ายการพลเรือน นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ คณะครู ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day และย้ายสิ่งของและอุปกรณ์การเรียน

  ตามโครงการ ,"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" หลังจากได้รับประสบอุทกภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่าสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนได้ชำรุดและเสียหายหลายรายการ รายการนี้ทางโรงเรียนได้ขอรับการสนับสนุนกำลังพลของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 เร่งเข้าช่วยเหลือเพื่อเตรียมการในการเปิดการเรียนการสอนต่อไป ณ โรงเรียนวัดชุมแสง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514


ขับเคลื่อนโดย Blogger.