Header Ads
ชลบุรี - ส.ส.กวินนาถ ร่วมพิธีทางศาสนาทอดกฐินหลวง พร้อมนำ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ มอบให้ประชาชนวัดชัยมงคลพระอารามหลวง


          เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวงพัทยาใต้) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 ชลบุรี เดินทางร่วมพิธีทางศาสนา ทอดกฐินหลวง พร้อมนำ แอลกอฮอลล์ สเปรย์ ฆ่าเชื้อแจกให้ประชาชนที่มาร่วมในพิธีในครั้งนี้ จำนวน 800 ขวด

          โดยกิจกรรมลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ สเปรย์ฆ่าเชื้อ ให้ประชาชนในชุมชนมาอย่างต่อเนื่องครั้งนี้จึงเล็งเห็นความสำคัญ ขอความปลอดภัยของประชาชนที่จะมีประชาชนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากจึงนำ แอลกอฮอล์สเปรย์ ฆ่าเชื้อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวงพัทยาใต้

          โดย น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 ชลบุรี และ กลุ่มคนรักถิ่น  จะได้ลงพื้นที่ส่งมอบแลกอฮอล์สเปรย์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับ ประชาชนตามชุมชนต่างๆ เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อให้กับชาวบ้านในชุมชนต่อไป …

ภาพ/ข่าว  สมชาย โคตล่ามแขก

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.