Header Ads
"สภากาแฟยามเช้า ร่วมทำบุญตักบาตรทางเรือตามวิถีชีวิต คนลุ่มแม่น้ำน้อย"


วันนี้ (19 พ.ย. 64) เวลา 09.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองผักไห่ จัดพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับวันลอยกระทง เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญ รู้บุญคุณของสายน้ำที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ชีวิตมนุษย์ และยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในการตักบาตรทางเรือ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มแม่น้ำน้อย อำเภอผักไห่ ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมดูแลป้องกันการแพร่ระบาดโควิด

ต่อจากนั้นได้ มีการจัดประชุมสภากาแฟยามเช้า ของอำเภอผักไห่ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​ ร่วมรับประทานอาหารเช้า และนำข่าวมาแจ้งให้ทราบในที่ประชุม โดยมีนายรัฐ​พล​  ธุระ​พันธุ์​ นายอ​ำ​เภอ​ผักไห่​ เป็นประธาน โดยในการประชุมสภากาแฟยามเช้าและมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆทุกหน่วยงานมาร่วมประชุมฯ พบปะพูดคุยกัน
ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.