Header Ads

 


เชียงราย - พิษโควิดเป็นเหตุ สั่งปิดดอยสะโง้แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแห่งเมืองเชียงแสน

   5 พฤศจิกายน 2564   มีรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ขอความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย พิจารณาปิดและห้ามผู้ใดเข้าไปและออก บ้านสะโง้ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน หลังพบว่าที่บ้านสะโง้พบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายสะสม จำนวน 48 ราย มีกลุ่มเสี่ยงสูงที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคออกคำสั่งให้กักตัว 75 ราย ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงแสน ประเมินแล้วจึงเห็นสมควรให้ปิดบ้านสะโง้ทั้งหมู่บ้าน ห้ามผู้ใดเข้าไปและออกจากหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 5-18 พฤศจิกายน 2564


     สำหรับบ้านสะโง้ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน มีจุดชมวิวดอยสะโง้อยู่บนดอยสูงของหมู่บ้าน สามารถชมวิวทะเลหมอก 3 แผ่นดิน ไทย-ลาว-เมียนมา ทำให้มีชื่อเสียงและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังและมาแรงของจังหวัดเชียงราย เนื่องจากเดินทางเข้าไปง่าย ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงแสนและสามเหลี่ยมทองคำ ช่วงปลายฝนต้นหนาวก่อนที่จะมีการปิดหมู่บ้าน มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปพักค้างแรมในโฮมสเตย์ ที่ชาวบ้านจัดตั้งขึ้นบนจุดชมวิวดอยสะโง้กันอย่างคึกคัก


โดย ศปก.อ.เชียงแสน ได้ส่งหนังสือถึง ผวจ.เชียงราย ขอความเห็นชอบให้ปิดหมู่บ้าน ในภาพเป็นภาพนิ่งบรรยากาศภายในหมู่บ้าน การตั้งจุดคัดกรองทางเข้าหมู่บ้านทุกจุด, เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจและจัดเก็บข้อมูล, การแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ถูกกักตัวในหมู่บ้าน


ปัญธิพงศ์ ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.