Header Ads

 


นครนายก - ประชุมผู้ประกอบการ ร้านค้า สถานบริการ โรงแรม รีสอร์ท ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับแผนเปิดประเทศ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่ห้องประชุมชั้น 3 ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก พลตำรวจตรี ดร.จักษ์ จิตตธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก พันตำรวจเอกกล้าหาญ โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก พันตำรวจเอกทนงศักดิ์ คำมาตย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก พร้อมคณะ จัดการประชุมผู้ประกอบการ ร้านค้า สถานบริการ โรงแรม รีสอร์ท ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับแผนเปิดประเทศ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเชิญผู้ประกอบการ ร้านค้า สถานบริการ โรงแรม รีสอร์ท ในจังหวัดนครนายกจำนวน 80 ราย ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและขอความร่วมมือเพื่อหาแนวทางในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .ในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก


ด้วยสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก ได้เชิญผู้ประกอบการ ฯเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงให้เข้าใจข้อกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอความร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันรักษากฎกติกา เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความจำเป็น และร่วมมือร่วมใจมิให้ฝ่าฝืน ลักลอบการกระทำผิดหรือสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำผิดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน


ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศให้มีการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยมีการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อย ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรและมีการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการตามลำดับพื้นที่ โดยจังหวัดนครนายกอยู่ในพื้นที่ ควบคุมสูงสุด (ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน,ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 200 คน,เปิดห้างตามปกติ (งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เปิดบริการตู้เกมส์,เครื่องเล่น ร้านเกมส์ ไม่เปิดสวนสนุกและสวนน้ำ) ร้านอาหารเปิดไม่เกิน 23.00 น. งดจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้านฯลฯ)นั้น


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.