Header Ads
จ.นนทบุรีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว      วันนี้ ( 25 พ.ย.64) เวลา 09.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งเป็นวันสําคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ บรรดาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ และพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ลูกเสือทุกเหล่าได้น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม และถวายราชสดุดี ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือ ในโอกาสนี้ คณะลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนต่างๆ ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะด้วย

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต


ขับเคลื่อนโดย Blogger.