Header Ads
รมว.ยุติธรรม ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.ที่สุโขทัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล ที่จังหวัดสุโขทัย พร้อมเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเลือกตั้ง ขณะที่บรรยากาศการเลือกตั้ง มีผู้ไปใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย และนายทรงเดช เสมอคำ สมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่หน่วยเลือกตั้งที่  1 บริเวณศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และพิจารณาเลือกคนที่ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ท่านจะเสียสิทธิ และต้องรอไปอีกนาน

ด้านนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่บรรยากาศภาพรวมของการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้มีประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับจังหวัดสุโขทัย มีองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 69 แห่ง ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 303,941 คน โดยมีหน่วยเลือกตั้ง รวมจำนวน 747 หน่วยเลือกตั้ง


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.