Header Ads
ประชาชนชาวสวนอำเภอลับแลยังคงออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างบางตา

ประชาชนชาวสวนอำเภอลับแลยังคงออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างบางตา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้องการไปทำธุรในสวนผลไม้ให้เสร็จก่อนในช่วงเช้า คาดว่าในช่วงบ่ายจะเริ่มทยอยออกมาใช้สิทธิ์กันเพิ่มมากขึ้น

บรรยากาศการออกมาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  ในพื้นที่ อำเภอลับแล 


วันที่ 28 พย. 2564

  

     จังหวัดอุตรดิตถ์ ช่วงเช้าที่ผ่านมา ตั้งแต่เปิดหีบให้ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายกอบต. และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนบ้านประโดก-โคกไผ่ซึ่งได้เปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่ 8.00 นาฬิกา พบว่า มีประชาชนทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์ อย่างต่อเนื่องมีทั้งผู้สูงอายุ วัยรุ่น ซึ่งในแต่ละหน่วยเลือกตั้งยังคงเน้นมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

        ขณะที่ นายปรัชญา  เสริฐลือชา  นายอำเภอลับแล  ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอลงพื้นที่สังเกตุการณ์การเปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้ง  ซึ่งที่หน่วยเลือกตั้งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล  มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.จำนวน 2 คน และมีจำนวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล   หรือ ส.อบต.รวมจำนวน 26 คน  มีจำนวนเขตเลือกตั้งทั้งหมด 13 เขตเลือกตั้ง 17 หน่วยเลือกตั้ง สำหรับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทุกเขตเลือกตั้งจะทราบผลเลือกตั้ง ไม่เกินเวลา 20 นาฬิกา 

         สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์ มีจำนวน องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.รวม จำนวน 53  แห่ง และ มีผู้สมัครสมาชิก อบต. จำนวน 1,108  คน ผู้สมัครนาย อบต. จำนวน 129 คน   ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  


นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.