Header Ads

 


กองเรือยุทธการประกอบพิธีประดับเข็มเครื่องหมายผู้บังคับการเรือ


วันที่ 15 พ.ย.64 ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และเสนาธิการกองเรือยุทธการ ร่วมกระทำพิธีประดับเข็มเครื่องหมายผู้บังคับการเรือ สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการเรือในวาระ ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองเรือยุทธการ 1 โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในกองเรือยุทธการร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ 

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการกล่าวให้โอวาทมีใจความว่า

"ในการทำหน้าที่ผู้บังคับการเรือ ให้ท่านระลึกไว้เสมอว่า เรือเป็นทั้งร่างกายและวิญญาณของกองทัพเรือ เป็นกำลังรบหลักของราชนาวี ท่านจะต้องดูแลเรือและกำลังพลเป็นอย่างดี เพื่อให้เรือมีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ นอกจากนี้ ท่านจะต้องเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งสิ่งนี้ ไม่ได้มาพร้อมกับตำแหน่ง แต่เป็นผลจากการกระทำของท่าน ผู้นำที่ดี ไม่เพียงแต่จะต้องปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ให้อยู่ในระเบียบวินัย แต่จะต้อง ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในที่ทำงาน และความเป็นอยู่ที่บ้าน ผมมั่นใจว่า ทุกท่านจะแสดงบทบาทของผู้นำได้อย่างดี ให้สมศักดิ์ศรีแห่งผู้บังคับการเรือ"

พิธีประดับเข็มเครื่องหมายผู้บังคับการเรือ เป็นพิธีที่ประกอบขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนรู้สึกภาคภูมิใจในตำแหน่งผู้บังคับการเรือ สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการเรือ ในวาระ ตุลาคม 2564 มีจำนวน 42 นาย


ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.