Header Ads

 


ชุมชนสีเขียว หนองตางู"เอามื้อสามัคคี" ผ่านพื้นที่"โคก-หนอง-นา-โมเดล"


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564​ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจุมพฏ วรรณฉัตร​ศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ โคก หนอง นา ลุงพล ชุมชนสีเขียว กิจกรรมเอามือสามัคคี บ้านวังตะโกก หมู่ที่ 9 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  โดยมี นายรณรงค์​ สิทธิ​เขตกรณ์  นายอำเภอบรรพตพิสัย​ ส.ส.สัญญา​ นิล​สุพรรณ​ เขต.3 นครสวรรค์​ นางสาวพิมพ์​ปวีณ์  นิล​สุพรรณ​ ประธานชมรม FC สัญญา​ใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลหนองตางู ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนหนองตางู หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองตางู เข้าร่วมในกิจกรรมฯ

นาย​จุมพฏ​ วรรณ​ฉัตร​ศิริ​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ กล่าวว่า วันนี้รู้สึกประทับใจ ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยม โคก-หนอง-นา-ลุงพล และรู้สึก​ภูมิใจ​มาก​ที่ได้นำหลักปรัชญา​ของเศรษฐ​กิจ​พอเพียงและทฤษฎีใหม่มาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนสำคัญโดยการมีพื้นที่รับน้ำ ได้แก่ คลองไส้ไก่และบ่อน้ำขนาดใหญ่ เป็นพื้นที่กักเก็บ​น้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร​อุปโภค​-บริโภค​ ตลอดทั้งปี โดยใช้พื้นที่นาข้าว ทำหัวหัวคันนาให้มีขนาดใหญ่สำหรับปลูกพืชผัก และบนหัวคันนายังมีกับข้าวไว้กินได้ตลอดทั้งปี

และที่สำคัญ​ได้เปิดเป็นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และที่สำคัญคือศูนย์เรียนรู้ที่นี่จะมีฐานเรียนรู้ที่หลากหลายมากกว่าที่อื่นๆ  ทั้งนี้การมีประสบการณ์จากการศึกษาอบรมและนำมาประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติรูปแบบ "โคก-หนอง-นา-โมเดล" พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยคนในชุมชน สร้างความมั่นคง ทางด้านอาหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.