Header Ads
กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   ซึ่งเป็นตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารเรือ ในการช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์ COVID 19 ที่ทำให้ปริมาณเลือดในคลังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ทางกองเรือยุทธการจึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564
ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.