Header Ads

 


“ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ยังคงจัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอย่างต่อเนื่อง”


กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ยังคงจัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ซึ่งในวันนี้ (10 พ.ย.64) พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ลงสำรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อน้ำเอ่อล้นร่วมกับเขตคลองสาน และเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับความเดือดจากน้ำท่วมในครั้งนี้ พร้อมมอบอาหารกล่องปรุงสุกให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 

จากเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนสูงพร้อมกับการระบายน้ำเหนือ  ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น  ประชาชนที่มีที่พักอาศัยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของน้ำท่วมเป็นอย่างมาก พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จึงได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ เข้าทำการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมจัดชุดช่วยเหลือและเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ซี่งกำลังพลได้เข้าทำการการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ การวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม การขนย้ายของขึ้นที่สูง และการช่วยทำความสะอาดตามบ้านเรือน โดยร่วมกับสำนักงานเขตต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ รวมทั้งเตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ประกอบด้วย การสำรวจความเสียหาย ทำความสะอาดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ อาทิ ด้านการแพทย์ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น

ทั้งนี้ กองทัพเรือพร้อมที่จะให้การสนับสนุนรัฐบาลและพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยทรัพยากรต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ประชาชนและสังคม เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า "รวมใจภักดิ์  รักชาติ  ราษฎร์ศรัทธา"


ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.