Header Ads

 


ชลบุรี -โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคารสูง


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดฝึกอบรม การซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคารสูง  โดยได้จำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ ห้องเก็บเอกสารสำนักงาน ชั้นที่ 16  อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี  โดยเจ้าหน้าที่ประสบเหตุได้นำเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ พร้อมภายในอาคารมีสัญาณแจ้งเหตุดังขึ้น จนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแจ้งว่าไม่สามารถระงับเหตุได้ จึงมีการประสานไปยังงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา ให้ช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิง ซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีการอพยพเจ้าหน้าที่ลงมาตามทางหนีไฟ มายังจุดรวมพล ในชั้นล่างและมีการเช็ครายชื่อว่ามีผู้ติดค้างอยู่หรือไม่ ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดค้างอยู่ 3 คน จึงให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงขึ้นไปลำเลียงนำผู้บาดเจ็บลงมา ซึ่งมีนายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เดินทางมาดูการซ้อมแผน ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ นายแพทย์ธเนศ  จัดวัฒนกุล   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการดับเพลิง 

กล่าวว่า อาคารใหม่ของโรงพยาบาลมีความสูงถึง 26 ชั้นจึงต้องมีการจัดซ้อมแผนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของการซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคารสูง ในการใช้เครื่องมือดับเพลิง และและขั้นตอนการอพยพได้ถูกต้องเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งจากการประเมินผลยังมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารและความล่าช้าในการลำเลียงผู้บาดเจ็บ ซึ่งจะได้นำปัญหาตรงนี้ไปแก้ไขในการซ้อมแผนในครั้งต่อไป

สัมภาษณ์ นายแพทย์ธเนศ  จัดวัฒนกุล   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการดับเพลิงภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.