Header Ads
กอ.รมน.ภาค 4 สน. มอบข้าวสารจำนวน 3,000 กก. สนับสนุนรณรงค์การฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มแรก ในโครงการ “ รักยะลา”
วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.40 น.ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มอบข้าวสาร จำนวน 1,000 ถุง 3,000 กิโลกรัม ผ่าน นายภิรมย์ นิลทยา ผู้อำนวยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดยะลา (กอ.รมน.จังหวัดยะลา) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการ “เรารักยะลา” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2519 (COVID-19) เข็มแรก ให้ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง


สำหรับโครงการ “เรารักยะลา” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดยะลารักตัวเอง รักครอบครัว โดยผู้ที่มาฉีดวัคซีนเข็มแรก จะได้รับข้าวสาร จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมอบ เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนในการสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง


อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดยะลานั้นในส่วนของอำเภอเมืองยะลา มีผู้มารับการฉีดวัคซีนไปแล้วร้อยละ 85 เปอร์เซ็นต์ อำเภอเบตง 71 เปอร์เซ็นต์ อำเภอธารโต 50 เปอร์เซ็นต์ และพื้นที่อื่นๆ 40 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ จุดให้บริการของพื้นที่จังหวัดยะลาได้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดพื้นที่ต่อไป

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ จ.ยะลา

ขับเคลื่อนโดย Blogger.