Header Ads

 


สิบล้อดั้มดินรับจ้างกว่า20คันรวมตัวบรรทุกดินทอดกฐิน
ชาวบ้านแห่ชื่นชม กลุ่มขับรถบรรทุกดั้มดินรับจ้าง รวมตัวกันกว่า 20คัน เป็นขบวนยาวเหยียดบรรทุกดินถวายวัด เพื่อทำบุญทอดกฐินให้ชุมชน วัดใช้ประโยชน์และปฏิสังขรณ์ศาลา


เมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน 64 

กลุ่ม รถดั้มดิน ในอำเภอ เมืองปราจีนบุรีอาชีพขับรถบรรทุก 6 ล้อและ10ล้อรับจ้าง ได้ออกมารวมตัวกว่า20 คัน บรรทุกดินเข้าวัด  ทำบุญทอดกฐิน วัดใหม่สูงเนิน ( วัดหัวบุ่ง) ชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญต่างชื่นชมในน้ำใจของกลุ่มรถ

ดั้มดินที่รวมกันทำความดีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและพุทธศาสนา 


นาย เทพประทาน โทนุสินอายุ 33 ปี ตัวแทนกลุ่มขับรถบรรทุก 6 ล้อรับจ้าง บอกว่า ปกติจะรับจ้างขนดิน วิ่งดิน ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ปราจีนบุรีและอำเภอใกล้เคียงเมื่อทราบข่าวว่า ทางวัดจัดบุญทอดกฐิน จึงได้ชักชวนเพื่อนๆ ที่ประกอบอาชีพขับรถบรรทุก 6 ล้อและ10ล้อ รับจ้างในอำเภอ ปราจีนบุรี  และตำบลใกล้เคียง จำนวนกว่า 20คัน มาร่วมประเพณีทอดกฐิน โดยบรรทุกนำเอาดินทรายมาถวายให้กับวัด เพื่อร่วมประเพณีทอดกฐินประจำหมู่บ้าน เรายังฝากประชาสัมพันธ์ว่าวัดใดต้องการดิน ก็สามารถที่จะติดต่อ เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 087-1234841


ทางด้าน พระสมุห์ นราธิป เตชาธิโป ตัวแทนพระสงฆ์ วัดใหม่สูงเนิน กล่าวว่า 

รู้สึกดีใจ ที่เห็นคนรุ่นใหม่หันหน้าเข้าวัด เพื่อพัฒนาวัดให้เจริญ  ซึ่งทางวัดก็จะนำดินจำนวนมากเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ก่อสร้างวัด หรือใช้ทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน หรือในหมู่บ้านได้อีกด้วย หลังจากนั้น พร้อมกับให้พรกลุ่มรถดั้มดิน 


ข่าว : สุรชัย ใจบุญ

Today news13

ขับเคลื่อนโดย Blogger.