Header Ads

 


เชียงราย - ผลักดัน159 ชาวเมียนมา กลับประเทศที่ด่านศุลกากรแม่สาย
เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่จุดผ่านแดนถาวรแม่สาย สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 มอบหมายให้ หน่วยประสานงานชายแดนไทย-พม่า ประจำพื้นที่ 1 (TBC) ฝ่ายไทย ร่วมกับ กองร้อยทหารม้าที่ 3 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 และ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ดำเนินการผลักดันคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา (ผู้ต้องกัก) ออกนอกราชอาณาจักร จำนวน 159 คน แยกเป็นชาย 94 คน หญิง 63 คน ด.ช. 1 คน และด.ญ. 1คน ทั้งนี้ก่อนผลักดันได้ประสานขอความร่วมมือกับคณะกรรมการชายแดนเมียนมา-ไทย (TBC) ฝ่ายเมียนมา ให้จัดหน่วยงานทหารฝ่ายเมียนมา, เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็ก มาร่วมในการรับตัวบุคคลดังกล่าวด้วย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.