Header Ads
ไทย เทศ รวมตัวร้องเรียน ถนนชำรุดเสียหาย ยาวกว่า 100 เมตร

 
ไทย เทศ รวมตัวร้องเรียน ถนนชำรุดเสียหาย ยาวกว่า 100 เมตร ถนนบางช่วง ไม่มีการแก้ไขปรับปรุง เป็นป่ารกทึบไม่เชื่อมต่อกับถนนคอนกรีต 50 เมตร ตลอดระยะเวลา 5 ปี ได้ร้องเรียนไปยังเทศบาลตำบลหวัยใหญ่มาแล้วหลายครั้งแต่กลับถูกเพิกเฉย ได้คำตอบถนนดังกล่าวเป็นโฉนดของหมู่บ้าน 


เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ถนนเทศบาลทางเข้าหมู่บ้านบ้านบาลีน่า 2 เทศบาล1 ซอย4 ตำลบห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบลูกบ้านหมูบ้าน บาลีน่า 2  ไทย เทศ รวมตัว ร้องเรียน นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 ชลบุรี ถนนชำรุดเสียหาย ถนนบางช่วงไม่เชื่อมต่อกับถนนคอนกรีต ตลอดระยะเวลา 5 ปีได้ร้องเรียนกับเทศบาลตำบลผู้ใหญ่มาแล้วหลายครั้ง แต่กลับถูกเพิกเฉย วันนี้ชาวบ้านจึงรวมตัว วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าแก้ไขเพื่อสร้างภาพลักษณ์ เพราะ หมู่บ้านดังกล่าว มีนักท่องเที่ยวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก 

 

นางสมนึก  อายุ 43 ปี เผย ตลอดระยะเวลา 5 ปีได้ร้องเรียนกับเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ จังหวัด ชลบุรีไปหลายครั้ง แต่ก็ยังเพิกเฉยไม่ได้รับการแก้ไขถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนหน้าหมู่บ้านซึ่งมีประชาชนใช้ประจำอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าแก้ไขเพื่อบรรเทาทุกข์ให้ชาวบ้าน 

 

นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดชลบุรี จากเหตุการณ์ที่ชาวบ้าน คับข้องใจว่าถนนเส้นดังกล่าว ถนนทางสาธารณะหรือถนนของหมู่บ้าน ก็ยังมีการตรวจสอบจากโฉนดินและ Google Map ก็ปรากฏว่า ถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนทางสาธารณะเป็น ส่วนที่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ต้องรับผิดชอบ ขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ เพื่อมากำกับดูแล พื่อให้เกิดภาพรวมในการทำงาน อาจจะนำเรื่องนี้เข้าหารือกับ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อจะได้กำกับดูแลแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านต่อไป...


ภาพ/ข่าวสมชาย  โคตล่ามแขก  ผู้สื่อข่าวพัทยาจังหวัดชลบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.