Header Ads

 


เชียงราย - เปิดมหกรรม Thailand Northern Border Trade Fair 2021 งานจำหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการ ไทย-เมียนมา-สปป.ลาว-จีน ของพาณิชย์ 17 จังหวัด กลุ่มภาคเหนือ

 เมื่อเวลา 17.00น. วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดมหกรรม Thailand Northern Border Trade Fair 2021 งานแสดง จัดหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการ ไทย-เมียนมา-สปป.ลาว-จีน ของพาณิชย์ 17 จังหวัด กลุ่มภาคเหนือ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าเชียงราย เพื่อตอบรับมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการเปิดประเทศของรัฐบาล กระตุ้นบรรยากาศการลงทุนและการค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ


 โดยมีนางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นำความร่วมมือจากพาณิชย์จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดมหกรรมดังกล่าวขึ้นเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 15 วัน ให้แก่ผู้ประกอบการใน 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งหมด 150 ราย นำสินค้าและบริการต่างๆมาแสดงและจำหน่าย ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าเชียงราย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ผู้ประกอบการลงพื้นที่ครั้งละ 50 บูท รอบละ 5 วันทั้งหมด 3 รอบ ตลอดระยะเวลา 15 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดของร้านค้า นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรี จากวงนกแล , ตุ๊กกี้ ชิงร้อย และการแสดงศิลปวัฒนธรรม อีกมากมาย มาสร้างสีสันภายในงานด้วย


 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขัน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในยุค New Normal นี้ ช่วยกันจับจ่ายใช้สอยให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ


ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.