Header Ads
นครนายก - วัดธรรมปัญญาร่วมกับหลายหน่วยงานจัดประชุมการแข่งขันเรือพายโบราณพื้นบ้าน
วัดธรรมปัญญาร่วมกับชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดนครนายกและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายก สำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายก จัดประชุมเตรียมพร้อมการแข่งขันเรือพายโบราณพื้นบ้าน


เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์วัดธรรมปัญญา ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระครูสุธรรมปัญญาวุธ เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญา ประธานสงฆ์ นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก นายธันวุธ รังรองอนุสรณ์ การกีฬาจังหวัดนครนายก นางสาววันดี เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก พ.ต.ท.อาภากร แก้วจรัส ประธานชมรมเรือพายนครนายก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแข่งขันเรือพายโบราณพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้กำหนดการแข่งขันเรือพายโบราณในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564


ด้วยวัดธรรมปัญญาร่วมกับชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดนครนายก สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก สำนักงานกีฬาแห่งประประเทศไทยจังหวัดนครนายก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำโครงการแข่งขันเรือพายโบราณพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี อนุรักษ์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของท้องถิ่น ณ ลำน้ำคลองรังสิต-นครนายก ซึ่งได้มีการจัดขึ้นทุกปี และได้กำหนดการจัดงานแข่งขันเรือพายโบราณพื้นบ้านในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 โดยมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 ประเภทดังนี้

1.ประเภทเรือม่วงขุดโบราณ 12 ฝีพาย

2.ประเภทเรือม่วงโบราณ(ไอพ่น) 12ฝีพาย

3.ประเภทเรือมาตขุดโบราณ 7 ฝีพาย

4.ประเภทเรือยาวจิ๋ว 7 ฝีพาย เป็นต้น


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.