Header Ads

 


 ราชบุรี - นายกเล็กเมืองโอ่ง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในสังกัดฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็มแรก     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาฯ ร่วมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ทั้ง 5 โรงเรียน ประกอบด้วย ร.ร.เทศบาล 1(วัดสัตตนารถปริวัตร), ร.ร.เทศบาล 2 (วัดช่องลม), ร.ร.เทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์), ร.ร.เทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)และ ร.ร.เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มแรกจากรพ.ศูนย์ราชบุรี  ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 (อายุ 12-18 ปี) จำนวน 1,500 คน ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน อ.เมืองราชบุรี โรงยิมเนเซียม จ.ราชบุรี


โดยแบ่งรอบการเข้ารับวัคซีนออกเป็น 3 รอบ รอบละ 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 และ มีน.ส.กุลวลี นพอมรบดี สส.เขต1 จ.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ  ร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย 


//////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.