Header Ads
น้ำคือชีวิต ความสุขของประชาชนมีน้ำใช้และทำการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงในชีวิตโครงการ "วุฒิสภาพบประชาชน" ได้รับการรายงานว่า ในพื้นที่ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ประสบปัญหาภัยแล้งอยู่บ่อยครั้ง ปัญหาป่าขาดความชุ่มชื่น ทั้งนี้ ปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภค-บริโภค และ ประกอบการเกษตร เมื่อถึงหน้ามรสุมฝนตกหนัก น้ำท่วม ทำให้น้ำมีมากจนไม่สามารถกักเก็บได้

ในวันนี้ นำทีมโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง, นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง, นายจิรชัย  มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ ส.ว.อีกหลายท่าน ลงพื้นที่เพื่อติดตามพัฒนาแก้ไขการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตรโดยรอบ ณ ฝายหลวงบ้านขวากใต้  อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งยังมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ตลอดจน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รับฟังแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทำให้เกิดการเสวนา ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 


ส.ว.จิรชัย  มูลทองโร่ย ในฐาน กรรมการอำนวยการโครงการ ส.ว. พบประชาชน และ ประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ฯ วุฒิสภา ยังกล่าวเสริมว่า โครงการโครงการ สว พบประชาชนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นปีนี้ปีแรก แต่ดำเนินการมาแล้วถึงสองปีกว่า โครงการของทาง วุฒิสภา ยังมีอีกหลากหลายโครงการดีๆ ที่พร้อมจะดำเนินการส่งต่อความสุขให้กับพี่น้องชาวไทย จึงอยากให้พี่น้องชาวไทยมีส่วนร่วมช่วยกัน เป็นกระบอกเสียงอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับทางวุฒิสภา เช่น หากมีเรื่อง เสนอแนะหรือร้องทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดๆของประเทศไทย สามารถติดต่อแจ้งกันมาได้หลายช่องทาง พิมพ์คำว่าวุฒิสภาพบประชาชนเพื่อที่ทางสมาชิกวุฒิสภา ในแต่ละท้องที่ จะได้ลงตรวจสอบแก้ไขพัฒนาพื้นที่ต่อไป  โดยในวันที่ 29 กันยายนนี้ ทางสมาชิกวุฒิสภา จัดกิจกรรมสัมมนาการดําเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

“ครบรอบ 2 ปี สว. พบประชาชน ประชาชนได้อะไร ? ณ รัฐสภาแห่งใหม่ (สัปปายะสภาสถาน) 


ท่านสามารถติดตามรับชมผลการดำเนินงานย้อนหลังได้ที่ 

Facebook สวท.เชียงราย https://fb.watch/8fWgGZG9oj/


‘’สื่อยุคใหม่ โดย ส.ว.จิรชัย  มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนที่22 ชณทัต ปัทะมะภูวดลและทีมงาน……ขับเคลื่อนโดย Blogger.