Header Ads
ราชบุรี - ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจป้องกันชายแดน จ.ราชบุรี
 ตั้งแต่ช่วงเเช้าวันนี้ (26 ต.ค. 2564) พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามการป้องกันแนวชายแดนในทุกด้าน ของหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนายทหาร ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของกองกำลังสุรสีห์ในการดำเนินการป้องกันชายแดน และเฝ้าระวังสิ่งผิดกฎหมายในทุกด้าน รวมถึงบูรนาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ชายแดน สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี


 โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม กองร้อยทหารพรานที่ 1103 ฐานปฏิบัติการบ้านโป่งแห้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการในพื้นที่ติดแนวชายแดนด้านทิศตะวันตกที่สำคัญ และจุดตรวจบ้านแปดเหลี่ยม บริเวณ หมู่ที่ 8 บ้านตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นจุดตรวจที่หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน และสิ่งผิดกฎหมาย


/////////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.