ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการประชาชน รวมพร้อมทั้งให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน  โดย กฟผ. เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนระดมจิตอาสาหนุนนนท์พร้อมรองรับกว่า 6,000 คนต่อวัน      วันนี้( 6 ต.ค.64) เวลา  13.00 น. ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะแพทย์ สสจ.นนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการประชาชน รวมทั้งให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน  โดย กฟผ. จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 3 ณ ศูนย์กีฬากำธนฯ กฟผ. สำนักงานกลาง เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี  ซึ่ง กฟผ. ได้เปิดศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ กฟผ. สำนักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 3 (Booster) แก่ประชาชน  โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี อายุตั้งแต่ 18 - 59 ปี และลงทะเบียนผ่าน www.นนท์พร้อม สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้ถึง 6,000 คนต่อวัน  เบื้องต้นเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในเดือนตุลาคม ช่วงวันที่ 6-7, 11-12 และ 25-26 ตุลาคม 2564 โดยสามารถติดตามรายละเอียดการลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์นนท์พร้อม https://www.นนท์พร้อม.com/nontprompt/

ขับเคลื่อนโดย Blogger.