พังงา-พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญส่งตายายวันสารทเดือนสิบ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษในแบบนิวนอมอล     วันที่ 6 ตุลาคม 2564  ที่วัดสุวรรณคูหา (วัดถ้ำ) ม.2 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ (วันส่งตายาย) ประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้ทางวัดได้จัดงานในรูปแบบนิวนอมอล ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดพังงา โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม.จาก4หมู่บ้าน ร่วมคัดกรองผู้เข้าร่วมงานด้วยการตรวจวัดไข้ ลงทะเบียนผ่านแอปไทยชนะหรือลงชื่อในสมุด พร้อมติดสติ๊กเกอร์ และตรวจสอบการเข้าร่วมพิธีต่างๆซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมเท่านั้น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนที่เข้าร่วมตามมาตรการ DMHTTA  ขณะที่พระสงฆ์ก็ประกอบพิธีกรรมต่างๆเช่นบังสุกุลรายชื่อและกระดูกของบรรพบุรุษ พิธีทอดผ้าป่า และพิธีตั้งเปรต ด้วยความกระชับรวดเร็ว  และในปีนี้ได้งดจัดประเพณีแห่ช่อ(คล้ายแห่หมรับ)ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลกระโสม งดการชิงเปรตและไม่มีพี่น้องชาวไทยใหม่(ชาวเล)มาร่วมงานบุญ

       ประเพณีวันสารทเดือนสิบหรือทำบุญส่งตายายของชาวไทยพุทธทางภาคใต้นั้น ประชาชนส่วนใหญ่จะนำปิ่นโตอาหาร ขนมเดือนสิบ อาทิเช่น ขนมต้ม ขนมเทียน ขนมท่อนใต้ ข้าวพอง ขนมลา ขนมบ้า มาร่วมทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษ นอกจากนี้ ยังมีการวางข้าวสารอาหารแห้ง อาหารคาวหวาน ขนมสารทเดือนสิบ รวมถึงเงินเหรียญและธนบัตร พร้อมเขียนชื่อผู้ที่ล่วงลับ ญาติ บรรพบุรุษ ใส่ร่วมกับสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนำวางไว้ที่ลานตั้งเปรต ซึ่งปกติจะมีกลุ่มชาวไทยใหม่หรือชาวเลมาร่วมชิงเปรตรับบุญเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ไม่มีการชิงเปรตทางวัดจะรวบรวมนำไปมอบให้ผู้ที่ยากไร้ต่อไป

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530


ขับเคลื่อนโดย Blogger.