Header Ads

 


 มอบต้นขนุนจำนวน 5,000 ต้น เมื่อเวลา 09:00 น ของวันที่ 21 ตุลาคม 256ประธาน ธรรมาภิบาลแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีและภาคกลาง นายภควัฒน์ ธรรมคุตทิพย์ 

ประธาน ธรรมาภิบาลแห่งชาติอำเภอคลองหลวง นายศักดิ์ชยพัฒน์  ศิริเจริญวรกุล ประธานธรรมาภิบาลแห่งชาติอำเภอธัญบุรี นาย รำพึง  ศรีเฉลา,ประธานอำเภอสามโคก นาย ชัยธัช สังข์เพชร,นาย กรณ์ชัยพงศ์ ภู่คุ้มสงวน ประธรรมภิบาลอำเภอหนองเสือของภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติได้เดินทางมามอบต้นขนุนจำนวน 5,000 ต้น โดยมีนายเอกพจน์ ปานแย้มนายกเทศบาลเมืองคลองหลวงเป็นผู้รับมอบซึ่งจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่สถานปฏิบัติธรรมเบญจมบพิตรนำไปปลูกเพื่อสร้างอากาศและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวคลองหลวงในโอกาสนี้ทางนายเอกพจน์ ปานแย้มนายกเทศเทศบาลเมืองคลองหลวงโอกาสพาเยี่ยมโรงพยาบาลสนามซึ่งตั้งอยู่ภายในสถานปฏิบัติธรรมเบญจมบพิตรโดยสาธิตระบบภายในห้องป่วยของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ซึ่งมีระบบความปลอดภัยและเป็นห้องแรงดันลบซึ่งทำให้ปลอดภัยแก่บุคลากรที่ประจำอยู่โรงพยาบาลสนามเป็นอย่างสูง ต่อมาทางตัวแทนของภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติได้ถือโอกาสเชิญเข้าร่วมการอบรมให้แก่บุคลากรเทศบาลคลองหลวงให้มีหลักธรรมาภิบาลเพื่อนำไปประกอบใช้ชีวิตประจำวันและบริการพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ


กตตน์ชยณัฐ เหลียวตระกูล ข่าว/ภาพ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.