Header Ads
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ในพื้นที่ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์


ณ วัดเนินมะขามงาม ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวฐิติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชาชนชาวนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ นางพัชรี อารยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

จากสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับผลกระทบจำนวน 15 อำเภอ และขนาดนี้จังหวัดนครสวรรค์อยู่ ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบควบคุมจำนวน 15 อำเภอ 115 ตำบล 1128 หมู่บ้าน 25 ชุมชน 54134 ครัวเรือน​ ซึ่งในแต่ละจุดทางจังหวัดนครสวรรค์ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการในภาวะฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือดังกล่าว โดยประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินและประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติจำนวน 15 อำเภอ และที่สำคัญทางจังหวัดนครสวรรค์ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรักษาพยาบาลให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมบูรณาการ สำรวจพื้นที่เสียหายและเร่งรัดการช่วยเหลือให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยต่อไป


ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.