“แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธร”


วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ พายุดีเปรสชัน ที่อาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสโมสร สวนสาธารณะวิมานพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการ จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย พลตรีวรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมต้อนรับ จากนั้นหัวหน้าส่วนและผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างชี้แจงข้อมูลและการประเมินสถานการณ์น้ำ,พื้นที่เสี่ยง และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรได้ชี้แจงถึงพื้นที่น้ำท่วมและการระดมทรัพยากร เพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชน  จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบนโยบายพร้อมเน้นย้ำให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยทหารในพื้นที่สนับสนุนจังหวัดยโสธร ในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งกำลังพล ยุทโธปกรณ์  อย่างเต็มขีดความสามารถและพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างได้ทันท่วงที ต่อจากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก บุ่งน้อยบุ่งใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติต่อไป 
ภาพ/ข่าว วีรพล บุญเดช


ขับเคลื่อนโดย Blogger.