Header Ads

 


 ตำรวจ สภ.โพทะเล จัดพิธีรอดซุ้มกระบี่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ปลดเกษียณ  

วันที่  29 กันยายน 2564  พ.ต.อ.วิสุทธิ์  คล้ายแสง ผกก.สภ.โพทะเล ร่วมกับ  กต.ตร. ของ สภ.โพทะเล รวมถึง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ,ข้าราชการตำรวจ สภ.โพทะเล ร่วมกันทำมุทิตาจิตจัดให้มีพิธีลอดซุ้มกระบี่ และมอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 3 นาย  ได้แก่  ร.ต.อ.สมคิด ผึ้งใหญ่ , ร.ต.อ.สุริยนต์ ปรางทอง , ร.ต.อ.สมวงษ์ สอนทาษา โดยจัดขึ้นที่บริเวณหน้า สภ.โพทะเล และมีการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

 

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พ.ต.อ.วิสุทธิ์  คล้ายแสง ผกก.สภ.โพทะเล กล่าวว่า เป็นการแสดงน้ำใจของพี่น้องตำรวจที่เป็นพี่ ที่เป็นน้อง ที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันมายาวนานหลายสิบปี ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องอำลาชีวิตราชการจึงอยากฝากความทรงจำที่ดีนี้ไว้ให้กับผู้ที่ปลดเกษียณรวมถึงครอบครัวให้ได้จารึกไว้ว่าผู้นำครอบครัวของท่านได้ทุ่มเทกายใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนเพื่อความสุขของปวงประชามาตลอดระยะเวลาได้อย่างสมภาคภูมิ โดยพิธีลอดซุ้มกระบี่ครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์และพิธีการที่เข้มขลัง โดย  พ.ต.อ.วิสุทธิ์  ผกก.สภ.โพทะเล ได้กล่าวเชิดชูเกียรติ   ตำรวจทั้ง 3 นายเป็นบทกลอน ว่า “ ถึงเวลาคลาไคลวัยเกษียณ  ได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาต้องลาพัก  แต่ใจจักอยู่ใกล้ไม่หน่ายหนี  ขอจงมีความสุขกายสุขใจ  ทั้งห่างไกลโรคภัยภยันตราย  ชีวิตภายภาคหน้าจงเจริญ  สิ่งที่ได้ล่วงเกินโปรดให้อภัย   ส่งใจถึงใจให้กันตลอดไป ” 

 

ตำรวจทั้ง 3 นาย ที่ปลดเกษียณในครั้งนี้ตำรวจรุ่นน้องและเพื่อนฝูงต่างเรียกว่า “นายร้อย53 กลุ่ม ส.” โดย   ร.ต.อ.สมคิด ผึ้งใหญ่  เป็นหัวหน้าสายตรวจตำบลทะนง  , ร.ต.อ.สุริยนต์ ปรางทอง  เป็นหัวหน้าสายตรวจตำบลท้ายน้ำ , ร.ต.อ. สมวงษ์  สอนทาษา   เป็นหัวหน้าสายตรวจตำบลบ้านน้อย ซึ่งถือเป็นผู้ชำนาญในพื้นที่ ดังนั้นเมื่อปลดเกษียณแล้วก็จะยังคงเป็นจิตอาสาและที่ปรึกษาให้กับน้องๆ ในการสอดส่องปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ต่อไปอีกด้วย


สิทธิพจน์  พิจิตร


ขับเคลื่อนโดย Blogger.