Header Ads
 “ปกป้องประชา รถชีวนิรภัยกองทัพบก คัดกรองโควิด-19 เชิงรุกให้กับประชาชน รวดเร็ว แม่นยำ มีประสิทธิภาพ” เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 35 ดำเนินการออกปฏิบัติการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก (Active Case finding) เนื่องจากพบคลัสเตอร์ใหม่ในชุมชนกว่า 17 ราย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บ้านน้ำริดใต้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


โดยใช้รถชีวนิรภัยกองทัพบก ซึ่งเป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วที่ใช้เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง (nasopharyngeal swab) เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kid (ATK) หากพบเชื้อโควิด-19 จะดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักเพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19 เพื่อนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสามารถควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที พร้อมกับวางแผนในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป 


โดยมีการวางแผนในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีการดำเนินการปิดหมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ลดการแพร่ระบาด  ป้องกันลุกลาม และการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 สู่ชุมชน หากพบผู้ติดเชื้อได้เร็ว ก็จะสามารถรักษาได้ทันที สามารถควบคุมโรคได้เร็ว และมีประสิทธิภาพ


ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ


นาคา คะเลิศรัมย์ (ผู้สื่อข่าว)ขับเคลื่อนโดย Blogger.