Header Ads

 


ชลบุรี -โรงกลั่นเอสโซ่ ศรีราชา จัดโครงการรักษ์ทะเลแหลมฉบัง


​ที่บริเวณชายทะเลบ้านแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี เกียรติพิพัฒธนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ทะเลแหลมฉบัง สนับสนุนธนาควรปู ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและทำความสะอาดชายหาด ให้แก่กลุ่มประมงพื้นบ้านอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมฉบัง ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นายสมบุญ รวมก้อนทอง ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา, นายนัฐธี เม่นนิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล และกลุ่มประมงพื้นบ้านอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมฉบัง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปปล่อยฟื้นฟูสู่ทะเลสิ่งแวดล้อมแหลมฉบัง และกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID - 19 อย่างเคร่งครัด ตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีการจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน เน้นการรักษาระยะห่าง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและเข้มงวดการใส่หน้ากากอนามัยตลอดการจัดกิจกรรม พร้อมให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะด้วย

นายธานี เกียรติพิพัฒธนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากร ปูทะเล ในธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปและการทำการประมงที่เกินกำลังการผลิต โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จึงมีนโยบายสนับสนุนให้กลุ่มประมงพื้นบ้านอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมฉบัง เร่งฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวประมงมากขึ้น


ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.