Header Ads

 


“นายอำเภอผักไห่ นำทีมกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดเส้นทางน้ำในคลองฤาไชย ตำบลกุฎี หวังให้ประชาชนได้สัญจรสะดวก หลังเกิดอุทกภัยในพื้นที่”


ผู้​สื่อข่าว​ราย​งานว่า​เมื่อ เวลา 8.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยนางอรนฤมล ธุระพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ ได้ลงพื้นที่สำรวจทางน้ำเพื่อร่วมดำเนินการและอำนวยการให้ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอผักไห่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุฎี สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหาร​ส่วนตำบลกุฎี และเจ้าหน้าที่ทหารกองพลทหารม้าที่ 2 รอ. ช่วยดำเนินการเปิดเส้นทางน้ำและเส้นทางสัญจรทางเรือในคลองฤาไชย ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สืบเนื่องจากในพื้นที่ได้เกิดอุทกภัย ทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนและถนนภายในหมู่บ้าน ประชาชนจึงต้องใช้เรือในการเดินทาง ซึ่งน้ำได้พัดพาวัชพืชและผักตบชวามาอยู่ในคลอง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางโดยเรือ นายอำเภอจึงได้สั่งการให้ทุกฝ่าย ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถสัญจรทางเรือได้สะดวก

ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.