Header Ads
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์


วันนี้ (12 ตุลาคม 2564) เวลา 14.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พระราชทานถุงยังชีพมามอบให้กับราษฎรเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 546 ถุง โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นผู้แทนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป และมอบให้กับผู้แทนชุมชน นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ ต่อไป

อำเภอชุมแสง แบ่งการปกครองออกเป็น 12 ตำบล 126 หมู่บ้านเทศบาล 2 แห่งโดยพื้นที่อำเภอชุมแสง ได้รับผลกระทบจาก อิทธิพลของพายุ "เตี้ยนหมู่" ทำให้ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 และจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 11 ตำบล 111 หมู่บ้าน 3,390 ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 36,122 ไร่ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ได้รับความช่วยเหลือนการแจกจ่ายถุงยังชีพแล้วจำนวน 1,770 ครัวเรือน ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอชุมแสง ยังคงน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องและมีผู้ประสบภัยฯ ที่ต้องการความช่วยเหลืออีกหลายครัวเรือน
ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.