Header Ads
กองทัพเรือ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม


วันนี้ (13 ต.ค.64) กองทัพเรือ (พื้นที่สัตหีบ) จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็นพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมี พลเรือโท ไพศาล มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการกองทัพเรือพื้นที่อำเภอสัตหีบ เข้าร่วมในกิจกรรม ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ เรือของพ่อ ต.๙๑ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยในกิจกรรมเริ่มเวลา 07.30 น. พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร 10 รูป บริเวณหน้าสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ จากนั้นเวลา 08.30 น. เป็นพิธีถวายราชสักการะและพิธีวางพวงมาลา ณ บรเิวณอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ ต.๙๑ เวลา 09.00 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.