Header Ads

 


 นครนายก -มูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดนครนายกและพระพุทธมงคลนครนายก ร่วมส่งมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์  มูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดนครนายกและพระพุทธมงคลนครนายก ร่วมกันส่งมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 940,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ โรงพยาบาลนครนายก และเครื่องฟอกอากาศ กำจัดมลภาวะในอากาศ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 85,600 บาท (แปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ โรงพยาบาลปากพลี ตามโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครนายก  1 ตุลาคม 2564 

  

            นายอำพล  อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดนครนายกและพระพุทธมงคลนครนายก  พร้อมด้วยนายศุภกฤษณ์ จัยสิทธ์ นายกเทศมนตรีเมืองนครนายกและคณะกรรมการมูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดนครนายกและพระพุทธมงคลนครนายก ได้ร่วมกันส่งมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบศูนย์ไม่น้อยกว่า8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 940,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ โรงพยาบาลนครนายก และเครื่องฟอกอากาศ กำจัดมลภาวะในอากาศ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 85,600 บาท (แปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ โรงพยาบาลปากพลี ตามโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครนายก ของมูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดนครนายกและพระพุทธมงคลนครนายก โดยมี นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก  นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก และนายแพทย์สมาน ฟอนฟัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี เป็นผู้รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 ศาลากลางหลังเก่า


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.