Header Ads

 


 สมุทรปราการทำ เอ็มโอยู กรมควบคุมมลพิษส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

        เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 1 ต.ค.64 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายวันชัย คงเกษม ผวจ.สมุทรปราการ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม  ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ลงนามความร่วมมือ การแก้ปัญหามลพิษ การส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบำรุงรักษาทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ มี น.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ เป็นสักขีพยาน 

           

โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  นายกเทศมนตรี นายองค์การบริหารส่วนตำบล  ปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย 

        

สำหรับบันทึกความร่วมมือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการที่จะร่วมกันส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกัน ควบคุม และแก้ปัญหาของประชาชนอันเกิดจากมลพิษและภัยพิบัติเพื่อให้สามารถปฎิบัติงานในเชิงรุกได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ สอดรับกับสภาพปัญหาและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในการดำเนินงานแรกจากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้คือแนวคิดการนำระบบรวบรวมน้ำเสียของโครการคลองด่าน มาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยในการนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้มอบหนังสือรับทราบการใช้ประโยชน์รวบรวมน้ำเสียของโครงการคลองด่าน แก่ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  

ทั้งนี้หลังจากที่ได้มีการลงนามความร่วมมือเรียบร้อยแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำคณะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการร่วมลงพื้นที่สาธิต แนวคิดการใช้ระบบรวบรวมน้ำเสียของโครงการคลองด่านในการแก้ปัญหาน้ำท่วม ณ บริเวณสถานีสูบน้ำตรากบ ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ.


ภาพ/ข่าว

เอกชัย ธนปิยานนท์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.