Header Ads

 


 เชียงราย - ไทยส่อสูญเสียดินแดนริมน้ำโขง กรรมาธิการรุดตรวจสอบด่วนคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ นำโดย  นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานคณะกรรมาธิการ  นายธีระ ไตรสรณกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายนภดล แก้วสุพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายพีรเดช คำสมุทร โฆษกคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะที่ปรึกษา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราชฏร ลงตรวจสอบพื้นที่จังหวัดเชียงราย 


นายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.เชียงราย เขต 6 ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง ท้องที่ ท้องถิ่น และภาคเอกชน ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมเข้าให้ข้อมูล ต่อคณะกรรมาธิการฯ ว่าทุกปีตลอดแนวฝั่งลำน้ำที่คั้นระหว่างไทยและเพื่อนบ้าน ด้านอำเภอแม่สาย  จะถูกกระแสน้ำกัดเซาะ ทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินด้านฝั่งไทย เข้ามาตลอด จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ฝ่ายไทย สูญเสียดินแดนมากขึ้นทุกปี  ซึ่งยังไร้มาตรการป้องกัน


จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า  กระแสน้ำในอดีตกับปัจจุบันมีการเปลี่ยนไป มีการกัดเซาะทางฝั่งไทยมาโดยตลอด ทางฝากฝั่งเพื่อนบ้านบางช่วงพบว่ามีการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งทรุด เพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดน แต่ในส่วนของฝั่งไทยเรา ยังไม่สามารถทำอะไรได้  เดิมทีตามขอบลำน้ำชาวบ้านสามารถทำการเกษตรจากพื้นที่ได้ แต่ในปัจจุบันพื้นที่ได้ลดน้อยลงไปทุกที  กระแสน้ำอาจตัดเข้ามาถึงขอบถนนเรียบชายแดนไทยแน่นอน หากยังไม่มีการป้องกัน ทั้งนี้ทางคณะกรรมาธิการจะเร่งรีบนำเรื่องเข้าหารือและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไป


ในขณะลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ได้มีตัวแทนจากภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอแม่สาย และนางสาวผกามาส เวียร์รา ประธานหอการค้าอำเภอแม่สาย ได้เข้าให้ข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจภาพรวมในพื้นที่และฝากเรื่องให้คณะกรรมาธิการฯ เร่งรัด ติดตามการเปิดด่านสะพานแห่งที่1 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้สามารถได้กลับมาประกอบกิจการค้าขายได้อีกครั้ง เนื่องจากคนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านมานาน ซึ่งคนในพื้นที่และผู้ประกอบยินดีปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค อย่างเคร่งครัด  เพื่อให้เศรษฐกิจในพื้นที่ฟื้นคืนกลับมาได้อีกครั้ง  


จากการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่จุดผ่อนปรนท่าดินดำ บ้านป่าแดง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย ระยะทางตลอดแนวชายแดน ถนนหนทางมีความชำรุดทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และชาวบ้านที่ใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจร ทั้งที่เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน ในการนี้ นายสุขวิช แสนรัตน์ กำนันตำบลเกาะช้าง ได้ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการฯ และนายพีรเดช คำสมุทร ซึ่งเป็น ส.ส.ในพื้นที่ เพื่อขอให้คณะกรรมาธิการฯ ช่วยประสาน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซม และขยายพื้นผิว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสัญจรของชาวบ้านและการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงต่อไป


ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล /  จ.เชียงราย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.