Header Ads

 


งดจัดงานประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในไทย 
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 บรรยากาศที่วัดบางพลีใหญ่ในหรือวัดหลวงพ่อโตบางพลี ในวันนี้ทางวัดมีการจัดงานประเพณีรับบัวโดยการจัดงานในปีนี้จัดแบบเรียบง่าย บรรยากาศเงียบเหงากว่าทุกปีที่ผ่านมา ไม่มีการแห่องค์หลวงพ่อโตทางน้ำและทางบก งดจัดงานแสดงสินค้า เพื่อไม่ให้คนมารวมตัวกัน ซึ่งต่างจากทุกๆปีที่ผ่านมาที่จะมีประชาชนจำนวนมากมาร่วมพิธิโยนบัวกันเต็มสองฝั่งคลองเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการถูกจัดอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการจึงสั่งให้งดการจัดงานไปก่อน

     โดยปกติประเพณีรับบัว เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่เก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 โดยจะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตองค์จำลอง จากวัดบางพลีใหญ่ มาลงเรือตกแต่งอย่างสวยงามด้วยดอกไม้ และล่องไปตามคลองบางพลี เพื่อให้ชาวบ้านได้สักการะ โดยมีความเชื่อว่า หากอธิษฐานแล้วโยนบัวลงเรือที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตจะทำให้คำอธิษฐานประสบความสำเร็จ สมปรารถนา ตามที่ได้ขอพรไว้

     นาย นลินศักดิ์ นาคศิริกุล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง กล่าวว่าปีนี้งดจัดงานประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในไทย งดออกร้านค้า งดขายดอกบัว แต่ยังคงซึ่งไว้พระเพณีรับบัวโดยทางวัดได้จัดแต่งเรือบุสบกไว้อย่างสวยงามและอัญเชิญองค์หลวงพ่อโตจำลองประดิษฐานไว้บนเรือเพื่อให้ประชาชนได้สักการะเพื่อสืบสานประเพณีที่บริเวณคลองสำโรง หากประชาชนจะมาสักการะองค์หลวงพ่อโตขอให้นำดอกบัวมาเองเอกชัย ธนปิยานนท์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.