Header Ads
ชุมชนถลุงเหล็ก ท่าเรือ ท้ายเขื่อนพระราม 6 น้ำเริ่มทรงและลดหลังจากลดการระบาย แต่ต้องมาประสบกับปัญหาน้ำเน่าเสียสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงถูกท่วมในหลายพื้นที่ ล่าสุดกรมชลประทานมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,635 ลบ.ม./วินาที และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ที่ 1,000 ลบ.ม./วินาที เขื่อนพระราม 6 อยู่ที่ 923 ลบ.ม./วินาที ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและคลองธรรมชาติ นอกคันกั้นน้ำชลประทาน ได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นตลิ่งจากแม่น้ำน้อย คลองโผงเผง และคลองบางบาล ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขัง รวมแล้วกว่า 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอเสนา อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง อำเภอท่าเรือ อำเภอบางปะหัน และอำเภอมหาราช รวมกว่า 130 ตำบล 683 หมู่บ้าน 31,030 ครัวเรือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำในอำเภอท่าเรือเริ่มลดลง หลังจากเขื่อนพระราม 6 มีการระบายน้ำลง ส่งผลให้น้ำในพื้นที่ลดลง ประมาณ 3 – 5  เซนติเมตร ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบ พบว่าที่ชุมชนถลุงเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า ชุมชนดังกล่าวตั้งติดกับแม่น้ำป่าสัก มีปริมาณน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมสูงเกือบ 2 เมตร พบว่าชุมชนดังกล่าวเป็นบ้านติดกันหลายหลัง ส่วนใหญ่ปลูกเป็นบ้านชั้นเดียวถูกระดับน้ำท่วม จนต้องนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์มาจอดไว้บนถนน แต่ตอนนี้น้ำเริ่มลง ส่งผลให้น้ำนิ่งเริ่มเน่าเสียเนื่องจากท่วมมานานนับสัปดาห์

นางวิไล ยิ้มศิริ อายุ 53 ปี ชาวบ้านในชุมชน เล่าน้ำท่วมเริ่มตั้งแต่ 30 กันยายน น้ำตอนนี้เมื่อคืนเกือบเท่าปี 54 พอมาเย็นวันนี้ น้ำลดลงมาที่ละหน่อย ตอนนี้ประสบกับปัญหาเรื่องน้ำที่ท่วมขังเริ่มเน่า ตอนแรกน้ำไม่ดำขนาดนี้ พอน้ำทรงตัวก็เริ่มดำและมีกลิ่น ชาวบ้านเดือดร้อนตั้งแต่น้ำท่วม ข้าวของพังเสียหายเพราะส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียว พอหนุนของหนีน้ำ น้ำก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆ ข้าวของที่หนุนไหวคือพัง

 

 

ศักดริน  พุทธคาวี ( ต้น 089 – 886 – 2828 )
ขับเคลื่อนโดย Blogger.