นพค.42 ยะลา เตรียมรับมือพายุที่อาจส่งผลกระทบให้ชาวบ้านภาคใต้วันที่ 8 ต.ค. พ.ศ. 64 พันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สั่งการ กำลงพล ทหารพัฒนา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย หรือ นพค.42 จังหวัดยะลา เตรียมความพร้อมด้านกำลัง เจ้าหน้าที่ และยุทโธปกรณ์ต่างๆ ในการป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมพร้อม ลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามนโยบายของ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


เนื่องจากการคาดหมายลักษณะอากาศทุกปี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม จะมีฝนตกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดยะลา

หน่วยฯ ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยได้ซักซ้อมการปฏิบัติการ ด้านกำลังพล อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที เมื่อได้รับการประสานงาน และพร้อมจะสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่ที่ร้องขอมา


โดยได้จัดกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน 2 ชุด ชุดละ 12 นาย ชุดทางเรือ 1 ชุด 10 นาย รถบรรทุกเครน 1 คัน พร้อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ รถบรรทุกสิบล้อ รถประปาสนาม และรถบรรทุกน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อชวยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสาธารณภัย ดังกล่าว

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.